Poznaj naszych ekspertów

Nam możesz bez obaw powierzyć sprawę

Tadeusz Winiarek adwokat rozwód Warszawa

Tadeusz Winiarek adwokat

ekspert w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako jeden z nielicznych otrzymał odznakę „Adwokatura Zasłużonym", będąca wyróżnieniem za zasługi dla adwokatury, wierności Polsce, obronie praw i wolności obywatelskich, pomocy potrzebującym.

Doświadczenie: Jeden z najbardziej doświadczonych pełnomocników procesowych z ponad 30-letnim stażem pracy. Stały doradca prawny wielu firm działających na terenie Polski, a także jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Znakomity procesualista w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Niejednokrotnie wygrywał sprawy przed Sądem Najwyższym.

Osiągnięcia: Profesjonalizm i wieloletnia praktyka dają gwarancję najwyższego standardu oferowanych usług. W swojej karierze przeprowadził setki spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego zakończonych sukcesem klienta.

Mocne strony: doskonały merytorycznie, rozwiąże nawet najtrudniejszą i najbardziej zawiłą sprawę.

Rafał Winiarek adwokat rozwody Warszawa

Rafał Winiarek adwokat

ekspert w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, a także prawa rodzinnego międzynarodowego

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Procesowgo. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie: Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych w Warszawie i odbywając staże w Sądach. W Kancelarii jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz cywilnego. Adwokat Rafał Winiarek jest rekomendowany do prowadzenia spraw o:

  1. rozwód                                                                                                                  5. zachowek
  2. alimenty                                                                                                                6. nabycie spadku
  3. podział majątku wspólnego                                                                             7. dział spadku
  4. ustalenie kontaktów z dziećmi                                                                        8. uniewaznienie testamentu

Osiągnięcia: z sukcesem zakończył kilkadziesiąt spraw rodzinnych. Prowadzi wykłady na temat prawnych aspektów rozwodu i dziedziczenia. W ramach Fundacji "FAMILIO Centrum Praw Rodziny" udziela specjalistycznych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Mocne strony: dar przekonywania i umiejętności negocjacyjne, umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Kontakt: tel. 696 092 753

Łukasz Winiarek adwokat prawo spadkowe Warszawa

Łukasz Winiarek adwokat

ekspert w zakresie karno-prawnej pomocy rodzinie

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie: Ponad 9-letnie oświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie.

Osiągnięcia: wielokrotnie zastępował klientów przed sądami w sprawach rodzinnych i spadkowych z pozytywnym wynikiem.

Mocne strony: wnikliwość, nieustępliwość przed Sądem, umiejętnie znajduje niestandardowe rozwiązania sprawy w celu szybkiego jej zakończenia.

Innowacyjne podejście do spraw rodzinnych

Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym sposobem prowadzenia spraw rodzinnych

Zainicjowaliśmy i wprowadziliśmy innowacyjny system rozwiązywania sporów rodzinnych - RIPARI
Potwierdzamy, że działa i doskonale się sprawdza.

Korzyści dla klienta:

Osiągnięcie najlepszego praktycznego rozwiązania problemu
Redukcja czasu, nerwów i kosztów
Ochrona dzieci
Stałe kontrolowanie przebiegu sprawy

Proces współpracy RIPARI

Wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych pozwoliło nam wypracować najszybszą i najskuteczniejszą metodę zakończenia z sukcesem sprawy.

Rozpoznanie - adwokat rozwód warszawa

Rozpoznanie

Szczegółowo i wnikliwie analizujemy stan faktyczny sprawy. Jeden bowiem szczegół może zaważyć na wyniku sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że siła tkwi w zespole. Z tego względu każda sprawa jest przekazywana (za zgodą klienta) do całego eksperckiego zespołu Kancelarii z liderem – adwokatem prowadzącym na czele. Dzięki temu zapewniamy najskuteczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych klientów. Państwo natomiast zyskują pewność, że sprawą zajmują się najlepsi adwokaci w Warszawie.
Interpretacja - sprawy spadkowe warszawa

Interpretacja

Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym rozwiązaniem konfliktu jest zawsze droga mediacji. Dlatego też pomagamy zawrzeć porozumienie, jednocześnie pamiętając o zabezpieczeniu interesu klienta. Takie podejście mają tylko i wyłącznie najlepsi prawnicy w Warszawie.
Proces rozwodowy

Proces

Nasi prawnicy będą bronić Państwa skutecznie i z determinacją. Przed złożeniem w sądzie pisma procesowego klient ma możliwość zapoznania się z jego treścią. Szybko podejmujemy działania przed Sądem i dążymy do wydania rozstrzygnięcia w pilnych sprawach, np. kontakty z dzieckiem, wypłata alimentów, przed zakończeniem postępowania sądowego, już na samym początku sprawy.
Analiza dowodów

Analiza

Na bieżąco informujemy o dowodach, które mogą się okazać przydatne w trakcie postępowania sądowego. Wyróżniamy się tym, że natychmiast reagujemy w przypadku zmiany sytuacji w rodzinie podejmując stosowne działania przed Sądem.
Rostrzygnięcie - adwokat spadki warszawa

Rostrzygnięcie

Na zakończenie postępowania adwokat prowadzący, analizuje cały zebrany materiał dowodowy i przygotowuje przemówienie przed Sądem, mające na celu przekonanie Sądu do racji klienta i doprowadzenie do sukcesu.
Implementacja

Implementacja

Wprowadzenie w życie wydanego orzeczenia i egzekwowanie ustalonych postanowień. O wyjątkowości naszego podejścia świadczy fakt, że pomagamy Państwu również po rozstrzygnięciu sporu. Doradzamy przy wszelkich pozostałych sprawach, odbywamy spotkania w celu wyegzekwowania ustalonych kwestii, wspieramy i doradzamy jak uniknąć dalszych sytuacji konfliktowych w przyszłości.

Kim jesteśmy

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym od ponad 30 lat. Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu rozwiązujemy szybko i na Twoją korzyść powierzoną nam sprawę. Specjalizacja poszczególnych prawników jest gwarancją prowadzenia sprawy skutecznie i na najwyższym poziomie.

W prowadzonych sprawach oferujemy stałą pomoc:

Psychologa
Notariusza
Detektywa
Rzeczoznawcy majątkowego

Nasze osiągnięcia

Nasza Kancelaria uzyskała wiele korzystnych orzeczeń sądowych dla naszych klientów.

Z sukcesem braliśmy udział w sprawach przed Sądem Najwyższym:

III CK 157/02 – Izba Cywilna – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.

III CK 597/04 – Izba Cywilna - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2005 r.

I CSK 803/17 - Wyrok z dnia 8 lutego 2019 r.

 

Poniżej przytaczamy istotę tez niektórych, ostatnio wydanych orzeczeń sądowych. W tych sprawach reprezentowaliśmy stronę powodową bądź wnioskodawcę:

ROZWÓD

„Sąd rozwiązuje małżeństwo stron przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego. Powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej matce-powódce, ograniczając władzę rodzicielską ojca-pozwanego do współdecydowania w sprawach dotyczących leczenia dziecka.”

ALIMENTY NA DZIECI

„Pozwany zarejestrował się jako osoba bezrobotna, jednocześnie rezygnując z dobrze płatnej pracy i nie podejmując innej pracy zarobkowej. Taka postawa pozwanego nie uzasadnia przyjęcia, iż pozwany wykorzystuje w pełni swoje możliwości zarobkowe. Są to działania zmierzające do uniknięcia obowiązku alimentacyjnego i nie mogą być zaakceptowane.. Z tego względu Sąd zasądził na rzecz małoletnich dzieci kwotę alimentów w wysokości 900 zł, płatną do rąk matki jako ich przedstawicielki ustawowej, mimo że pozwany pozostaje osobą bezrobotną.”

ALIMENTY NA ŻONĘ

„Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 1500 zł tytułem alimentów. Orzeczenie świadczeń alimentacyjnych od byłego małżonka i wysokość świadczeń alimentacyjnych, jest uwarunkowana: uznaniem wyłącznej winy w rozkładzie pożycia jednego z małżonków i fakt, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, co zostało wykazane w niniejszej sprawie.”

MIEJSCE POBYTU DZIECKA

„Ustalenie miejsca pobytu dziecka każdorazowo w miejscu zamieszkania matki-wnioskodawczyni, oraz ustalenie kontaktów uczestnika z dzieckiem każdorazowo w miejscu zamieszkania matki i w obecności kuratora.”

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

„Sąd postanowił ustalić, że wnioskodawczyni ma udział w majątku wspólnym w części 3/4 , zaś uczestnik w części 1/4, oraz dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni oraz uczestnika  po ustaniu wspólności majątkowej w skutek rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód, w ten sposób, że przyznać wnioskodawczyni na wyłączną własność prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, natomiast składniki majątkowe w postaci rzeczy ruchomych przyznać na wyłączną własność uczestnika.”

Wynagrodzenie

Kodeks etyki adwokackiej zabrania publikowania cennika usług.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie jest ustalane już na pierwszym spotkaniu.

Wysokość wynagrodzenia zależy od skomplikowania sprawy i nakładu pracy adwokata.   

Dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów z góry informujemy o całkowitych kosztach prowadzenia sprawy.

Pro bono

Zdajemy sobie sprawę, że pomoc innym jest niezbędnym elementem zawodu adwokata. Współpracowaliśmy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet z siedzibą w Warszawie w ramach, której świadczyliśmy specjalistyczną, bezpłatną pomoc prawną potrzebującym.

Poza tym Kancelaria aktywnie uczestniczyła w Kampanii Biała Wstążka Kampania Biała Wstążka STOP przemocy wobec kobiet

Kampania Biała Wstążka to największa na świecie akcja, mająca na celu powstrzymanie przemocy fizycznej, seksualnej, ekonomicznej i psychicznej wobec kobiet.

Opinie o nas

Pomagamy wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Z nami rozwiążesz swój problem.

Adwokat Rafał Winiarek jest bardzo dobrym adwokatem od spraw rozwodowych. Przeprowadził mnie przez sprawę bardzo sprawnie. Wiedział od razu jakie muszę zebrać dokumenty, żeby wygrać sprawę, która zakończyła się bardzo szybko.
Julia, Warszawa
Doświadczenie zawodowe adwokata Rafała Winiarka sprawiło, że trudna sprawa o rozwód zakończyła się dla mnie pomyślnie. Empatia adwokata i stały kontakt dodawały mi siły, aby dotrwać do końca sprawy.
Małgorzata, Warszawa
Zaangażowanie, kontaktowość, rzetelność po prostu pełen profesjonalizm. Polecam Kancelarię każdemu kto ma do rozwiązania sprawę rodzinną.
Olga, Warszawa
Jestem bardzo zadowolona z porady udzielonej przez adwokata Łukasza Winiarka. Była bardzo pomocna i dzięki temu mój problem został szybko rozwiązany.
Beata, Warszawa
Chcę podziękować Kancelarii, a zwłaszcza adwokatowi Rafałowi Winiarkowi, który prowadził moją sprawę, za solidne wykonaną pracę. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy Pana mecenasa udało się wyjść z sukcesem z bardzo skomplikowanej sprawy o kontakty i miejsce pobytu dziecka. Bez obaw będę polecała Pana mecenasa.
Anna, Warszawa
Korzystałam z usług Kancelarii w sprawie o zachowek. Moją sprawę prowadził adwokat Tadeusz Winiarek. Spraw była bardzo skomplikowana, jednak już po pierwszej wizycie czułam, że mogę spać spokojnie. Od razu widać ogromne doświadczenie, kompetencje, profesjonalizm. Z pełną odpowiedzialnością polecam.
Maria, Warszawa
Chciałam podziękować mecenasowi Rafałowi Winiarkowi za nieocenioną pomoc w sprawie o rozwód. Zaangażowanie, stały kontakt telefoniczny, doskonałe wyczucie problemów rodzinnych sprawiły, że wygrałam sprawę w sądzie. Teraz ja i moje dzieci możemy czuć się bezpiecznie.
Katarzyna, Warszawa

Dlaczego my

Nam możesz zaufać. Zawsze jesteśmy krok do przodu.

WYSOKIE KOMPETENCJE I SKUTECZNOŚĆ

Nasi eksperci specjalizują się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także spadkowego, co daje gwarancje profesjonalnego podejścia do klienta.

Ponad 30 - letnie doświadczenie procesowe zaowocowało umiejętnością prowadzenia sprawy przed Sądem i argumentowania swoich racji, skutecznie przeciwstawiając się przeciwnikowi procesowemu. Każda powierzona sprawa jest omawiana przez cały ekspercki zespół Kancelarii (za zgodą klienta) dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować najskuteczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy.

WSPARCIE EMOCJONALNE I ZROZUMIENIE SPRAWY

Zdajemy sobie sprawę, że zaufanie do adwokata ma ogromne znaczenie. Otrzymasz od nas wsparcie w trudnych chwilach przez cały czas trwania postępowania. Dogłębnie analizujemy Twoją sytuację aby wybrać najlepsze dla Ciebie i bliskich rozwiązanie. Prawo rodzinne i opiekuńcze jest naszą specjalizacją.

DYSPOZYCYJNOŚĆ I SZYBKOŚĆ

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Zdajemy sobie sprawę, z tego że sytuacje rodzinne zmieniają się bardzo szybko. Z tego względu dajemy możliwość kontaktu z prawnikiem w każdej chwili. Jednocześnie dążymy do zabezpieczenia spraw rodzinnych, np. kontaktów z dziećmi, czy alimentów już na wstępnym etapie postępowania.

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW I ELASTYCZNOŚĆ ROZLICZENIA

Kancelaria wyznaje jasne i przejrzyste zasady współpracy. Na pierwszym spotkaniu jest określane ostateczne wynagrodzenie Kancelarii za całą sprawę oraz ewentualne opłaty sądowe. Masz gwarancję, że nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

WYBRANE SPRAWY

Wielokrotnie uzyskiwaliśmy dla naszych klientów korzystne orzeczenia sądów w zakresie wysokości alimentów na dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego, egzekwowania kontaktów z dziećmi, ustalenia miejsca pobytu dziecka, uprowadzenia dziecka, zasądzenia określonej kwoty tytułem zaspokajania potrzeb rodzinny. Nasza kancelaria pomaga rozwiązać sprawy, w których zastosowanie mają prawo cywilne i prawo rodzinne. Warszawa i okolice są terenem gdzie można uzyskać nasze porady prawne.  (więcej zob. dział Osiągnięcia).

Dodatkowo...

Adwokat Warszawa rozwody

Sprawy rozwodowe zawsze należą do bardzo trudnych i długotrwałych. Natomiast walka w pojedynkę może przysporzyć wiele szkód i nerwów. Prawnik, którego specjalnością są rozwody, może pomóc w skróceniu czasu trwania sprawy oraz zagwarantować satysfakcjonujący wynik końcowy. Dobry adwokat od rozwodów przeprowadza na samym początku wnikliwą analizę. Dzieje się tak ponieważ, nawet najdrobniejszy szczegół może mieć duży wpływa na końcowe postanowienia. Nasz adwokat od rozwodów z miasta Warszawa, zawsze stara się zapewnić najkorzystniejsze rozwiązania dla klientów. Jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe, adwokat pomaga wywalczyć należące się stronie poszkodowanej alimenty, które pozwolą na spokojną opiekę nad dzieckiem. W takich sytuacjach prawnik dąży do uzyskania zabezpieczenia płatności, jeśli chodzi o alimenty, już na samym początku sprawy rozwodowej. Wybierając nasze usługi zyskujesz pewność, że Twoją sprawą rozwodową zajmuje się najlepszy adwokat, którego terenem działań jest Warszawa. 

 

Skuteczny prawnik rozwodowy Warszawa.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwód jest nie tylko stresujący, ale także strasznie obciąża psychikę. Dlatego podczas rozwodu nasz prawnik dąży do jak najszybszego rozstrzygnięcia. Na bieżąco informuje o dowodach, które mogą znacząco przyśpieszyć czas oczekiwania i przedstawia je przed sądem. Jednocześnie współpracuje z innymi specjalistami w celu dogłębnej analizy całego postępowania. Po jego zakończeniu prawnik prowadzący rozwód przygotowuje na postawie zgromadzonych dowodów przemówienie przed Sądem. Całe działanie ma na celu przekonanie sądu do racji klienta oraz zakończenie całej sprawy z sukcesem. Trafiając pod naszą opiekę, można mieć pewność, że prawnik, którego specjalnością są sprawy rozwodowe podejdzie do powierzonego zadanie z pełnym zaangażowaniem. 

Adwokat Warszawa sprawy spadkowe

Oferujemy w pełni kompleksową obsługę, która obejmuje również sprawy spadkowe na terenie miasta Warszawa. Niewiele osób wie, że przyjęcie spadku może mieć różnego rodzaju konsekwencje i to nie tylko same przyjemne. Nasza kancelaria pomaga w sprawach, w których prawo spadkowe staje się najważniejszym czynnikiem. Może się okazać, że spadek jest obarczony zadłużeniami i w takiej sytuacji adwokat pomaga, w uniknięciu odpowiedzialności za zadłużenie osoby zostawiającej spadek. W sprawach tego rodzaju prawo spadkowe pozwala na odrzucenie obciążonego długami spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które jednak nie w każdej sytuacji chroni spadkobierców. Prawnik prowadzący sprawy spadkowe na terenie miasta Warszawa pomaga w podziale majątku w przypadku występowania kilku spadkobierców. W takich sytuacjach następuje dział spadku. Adwokat przygotowuje informacje dotyczące składników majątku spadkowego, które następnie są wyceniane. Po tych czynnościach prawnik określa sposób podziału majątku według prawa spadkowego.

 

Adwokat spadki Warszawa

 

Sprawy spadkowe bez udziału adwokata bardzo często kończą się ogromnymi stratami związanymi z nieodpowiednią znajomością prawa spadkowego przez spadkobiercę. Adwokat z naszej kancelarii pomaga w zdobyciu potwierdzenia nabycia spadku oraz  uzyskania możliwości samodzielnego zarządzanie majątkiem otrzymanym w spadku. Dlatego jeżeli zależy Ci na pozytywnym zakończeniu sprawy spadkowej skontaktuj się z naszym adwokatem. Zajmujemy się wszystkim sprawami na terenie miasta Warszawa. Dokładamy wszelkich starań, do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.  Nasi adwokaci mają ogromne doświadczenie jeśli chodzi o sprawy spadkowe Warszawa i zawsze służą pomocą, podejmujemy się nawet najtrudniejszych wyzwań.